FOOD PASS

Ang Food Pass ay binibigay sa mga negosyanteng nagdadala ng suplay ng pagkain, buhay na hayop at mga produktong pang agrikultura kagaya ng mga inputs at sako, at iba pang ginagamit upang makapag-prodyus ng pagkain. Ito ay upang hindi maantala ang kanilang pagbiyahe ng kanilang produkto sa mga bayan.

Ang bawat Food Pass ay may iba’t ibang control number kaya naman ang bawat sasakyan na gagamitin sa pagbibiyahe ng pagkain at produktong pang-agrikultura ay kailangan naiparehistro sa tanggapan ng Kagawaran o kaya naman sa kanya-kanyang Muncipal Agriculture Office o maaari rin sa Provincial Agriculture Office.

Para sa dagdag na impormasyon at iba pang katanungan maaaring makipag-ugnayan sa aming mga tinalagang point person sa bawat probinsiya.  

Occidental Mindoro

 • Joan O. Blones
 • 09501795744/amad4mimaropa@gmail.com/fb:joan ortega blones

Oriental Mindoro

 • Camille G. Genil
 • 09553158403/amad4mimaropa@gmail.com/fb:camille garcia genil

Palawan

 • Lina Flor Belen
 • 09284718289/ningkaibelen@yahoo.com.ph/fb:ningkay solena-belen

Marinduque

Agri-business and Marketing Assistance Division Focal Person

 • Celso C. Olido
 • 09202020101/ozlek04@yahoo.com/fb:ozlek cubilla

Online point person

 • Zelzo M. Dela Cruz
 • 09486381087/amad4mimaropa@gmail.com/fb: zelzo moreno dela cruz

Mga kinakailangang dokumento para sa Food Pass:

 1. Official Receipt of Registration and Certificate (OR/CR) of the vehicle
 2.  Business Permit
 3. Filled Up Forms such as Foodlane Accreditation Application Form (Form A) and Foodlane Reference Form (Form B and “Statement of Commitment” (Form C).

Maaaring i-dowload ang mga forms mula sa link na ito: 

Maaari  rin magpasa ng mga dokumento sa:  amad4mimaropa@gmail.com

Para sa mga aplikante online, ang food pass ay maaaring makuha sa mga opisina ng DA o kaya ipapadala sa inyong tahanan gamit ang mga courier sa sariling gastos ng aplikante. Maaari rin i-print ang PDF ng food pass na ipinadala sa kanilang email address.